Podmínky a pravidla závodu

1. Podmínkou účasti v závodu je vedle prezence a úhrady startovného podepsaný tento dokument podmínky závodu, ve kterém závodník vyjadřuje svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami závodu.

2. Svým podpisem na tomto dokumentu beru na vědomí, že startuji v tomto závodě PLAVECKÝ MARATON na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese zodpovědnost za zdraví a život závodníka během celé ho závodu.

3. Během závodu existuje riziko nebezpečí vzniku vážné újmy na zdraví, resp. Smrti. Souhlasím se všemi riziky tratě, známými či neznámými, i kdyby nastaly v důsledku nedbalosti organizátorů soutěže.

4. Svou registrací zároveň potvrzuji, že mám více než 18 let.

5. Účastník závodu bude dodržovat všech pokynu pořadatelů a poplave se startovním čipem, které dostane při prezentaci.

6. Beru na vědomí, že organizátoři závodu mají právo odložit, zrušit nebo změnit akci kvůli počasí nebo i z jiných příčin, které nemohou kontrolovat nebo která může ovlivnit zdraví a bezpečnost účastníků bez možnosti vracení startovného.

7. Souhlasím, aby má účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní závodu PLAVECKÝ MARATON, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

8. Beru na vědomí, že pořadatel během závodu a doprovodného programu nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka.
TOTO PROHLÁŠENÍ O PODMÍNKÁCH ZÁVODU A VYUŽÍVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV JSEM SI ŘÁDNĚ PŘEČETL A ROZUMÍM VŠEM JEHO ČÁSTEM.

REGISTRACÍ A NÁSLEDNÝM ZAPLACENÍM SOUHLASÍM, POTVRZUJI A BERU NA VĚDOMÍ VYŠE UVEDENÉ PODMÍNKY.

 POUZE PLAVCI, KTEŘÍ SE REGISTRUJÍ NA MÍSTĚ, PODEPÍŠÍ TYTO PODMÍNKY ZÁVODU.

KONTAKT

Milan Chvátal
Magdaléna Chvátalová

734 312 756 jordanskymaraton@volny.cz  

IČO: 14505223